Voorwaarden Bruidsgebak

  • Voor de proeverij betaalt u €20,00. Dit bedrag wordt verrekend als u besluit het bruidsgebak bij Zoet Goed Taarten te bestellen en uw bestelling hoger is dan €200,00 (reiskosten en voor u bestelde taarttoppers/materialen tellen bij dit bedrag niet mee).
  • Besluit u uw bruidsgebak bij Zoet Goed Taarten te bestellen, dan vragen wij een aanbetaling van 30% van de totaalfactuur, met een minimum van €75,00. De aanbetaling dient binnen 2 weken na de proeverij betaald te zijn aan Zoet Goed Taarten d.m.v. overschrijving, ter bevestiging om uw trouwdatum vrij te houden.
  • De prijs van het gebak wordt vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende prijzen.
  • De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van het ontwerp.
  • Bezorging van het bruidsgebak binnen een straal van 20 km zit bij de prijs in begrepen. Daar buiten betaalt u €0,50 per gereden km.
  • Uw bruidsgebak dient uiterlijk 14 dagen voor de leverdatum betaald te zijn aan Zoet Goed Taarten d.m.v. overschrijving.
  • Bij annulering tot 30 dagen voor de leverdatum zal het gehele bedrag worden teruggestort, minus de kosten voor de proeverij en evt. reeds speciaal bestelde producten.
  • Bij annulering tot 14 dagen voor de leverdatum zal 70% van het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor de leverdatum zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor de leverdatum vervalt het recht op terugbetaling.

Algemeen

De genoemde prijzen op de website zijn incl. BTW
U krijgt altijd de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een mooie taartstandaard, cupcakestandaard of etagère.
Deze dienen binnen 5 dagen retour gebracht te worden.
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoet Goed Taarten

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZULLEN TE ALLEN TIJDE VAN TOEPASSING ZIJN